Simmental avlsmål for Sneumgård

Muskulatur Funktion Moderegenskaber Variationer Hornet/pollet

Muskulatur i fokus

simmental avlsmålAvlsdyrene hos Sneumgaard Simmental tilstræbes i rammer at være fra middelstore til store. Absolut topprioritet i vore simmental avlsmål er imidlertid muskulatur, længde og bredde samt en udpræget god bagpart. Slagteren betaler mere for 5 cm ekstra kropslængde end for 5 cm ekstra benlængde… Og så er der jo lige den vigtige pointe ved lange dyr – en lang kalv fødes nemmere end en kort kalv – når de har samme vægt. På Sneumgaard har vi derfor kun minimale kælvningsproblemer. Stor daglig tilvækst er en selvfølgelighed, som det altid er for simmental! Kendetegnet for et godt dyr er, at man kan trække en lige linje fra nakke til hase, og hvor man kan konstatere, at det meste og det bedste kød ligger ovenover linjen. Det er her der skal lægges på. Det gør vore tyre!

Muskulatur Funktion Moderegenskaber Variationer Hornet/pollet

Funktionsegenskaber i top

Da Sneumgaard Simmental har en stor del af sine arealer beliggende i lavbunds- og marskområderne ved Nationalpark Vadehavet, er det et absolut must, at dyrenes bevægelse, lemmer og klove altid er af den bedste kvalitet. Knoglerne må derfor – ligesom i racens officielle avlsmål ikke være grove og ufleksible – også af hensyn til kælvninger. Yvere skal være gode, funktionelle med små patter, der på den ene side er lettilgængelige for kalvene og på den anden side ikke samler jord og smuds til sig, når køerne færdes i de ofte noget uvejsomme enge. Opmærksomheden er løbende rettet mod, at køerne har en høj mælkeydelse, så kalvene får en høj fravænningsvægt. For at opretholde dette er ny genetik fra tid til anden importeret fra to-formåls-populationerne i Tyskland og Østrig.

Muskulatur Funktion Moderegenskaber Variationer Hornet/pollet

Moderegenskaber, temperament og holdbarhed

Vore dyr forventes altid at have et særdeles godt og omgængeligt temperament. Kun dyr med det allerbedste temperament får lov at gå videre i avlen. Ligesom der selekteres for, at alene køer med de bedste moderegenskaber går videre i avlen. I årenes løb har lette kælvninger karakteriseret Sneumgaard Simmentals dyr. (Kodeord til quiz: jerseyko). På dette punkt selekteres der hårdt ved valg af tyre. Ved kvier tilstræbes helt overordnet, at kvien føder en levende kalv, så en ny generation af køer kommer godt i gang. Som en konsekvens af vores avlsmål er det ikke usædvanligt i besætningen at finde langtidsholdbare køer med 8- 10 kælvninger bag sig.

Muskulatur Funktion Moderegenskaber Variationer Hornet/pollet

Mangfoldighed og variation

Som en af verdens mest udbredte kvægracer er Simmental kendt for sin mangfoldighed og variation. Dette resulterer i en uanet mængde af kombinationsmuligheder i avlen, som Sneumgaard Simmental også gør flittigt brug af med anvendelse af top-genetik fra alle verdenshjørner. Til racens karakteristika hører farve-variationen. Grundfarven er hvid med aftegninger fra lysegul over mørkegul til rød og dyb mørkerød. Aftegningerne kan vise sig i hele spektret fra overvejende fuld kropsdækning til broget, plettet og spættet eller prikket. Hos Sneumgaard Simmental er alle farve-kombinationer velkomne og betragtes som ligeberettigede. Dog fastholder vi på det bestemteste, at vi følger den internationalt anerkendte linje for simmental avlsmål med hvidt hoved, lys mule, lys bug og hvid halespids samt hvide underben. ”Briller” og øjenpigment forekommer ofte.

Muskulatur Funktion Moderegenskaber Variationer Hornet/pollet

Fra hornede til pollede dyr

Ved grundlæggelsen af Sneumgaard Simmental var alle dyr hornede. I dag er næsten alle dyr mindst heterozygotisk pollede (P), en stor del tilmed homozygotisk pollede (PP). Note* Pollethed er at foretrække bla. pga. dyrevelfærd og økonomi. Men hornede kvier anvendes gerne i besætningen, hvis de kvalitetsmæssigt er de bedste af en årgang! Hornede tyre anvendes også stadig fra tid til anden for at introducere nye blodlinjer eller for at opnå og fastholde andre dele af avlsmålet. Hornløshed hører dog endnu ikke til de officielle simmental avlsmål i Danmark. Men det er svært at sælge en tyr som ikke er (PP)

Note* Heterozygotisk pollede dyr har 50% gener for hornløshed (P) og 50% for horn. Homozygotisk pollede (PP) har 100% gener for hornløshed. En PP-tyr vil således altid få hornløse kalve også på hornede hundyr. En P-tyr avler dels hornløse og dels hornede kalve – procent-dele alt efter hvilken hornstatus hundyret har. Hornløshed hører ikke til de officielle simmental avlsmål i Danmark.

Muskulatur Funktion Moderegenskaber Variationer Hornet/pollet
Dansk Simmental avlsmål med illustrationer.  

SØG PÅ SIDEN
Ring for sim-snak!