Funktionsegenskaber i top

simmental funktionsegenskaberDa Sneumgaard Simmental har en stor del af sine arealer beliggende i lavbunds- og marskområderne ved Nationalpark Vadehavet, er det et absolut must, at dyrenes bevægelse, lemmer og klove altid er af den bedste kvalitet. Knoglerne må derfor – ligesom i racens officielle avlsmål ikke være grove og ufleksible – også af hensyn til kælvninger. Yvere skal være gode, funktionelle med små patter, der på den ene side er lettilgængelige for kalvene og på den anden side ikke samler jord og smuds til sig, når køerne færdes i de ofte noget uvejsomme enge. Opmærksomheden er løbende rettet mod, at køerne har en høj mælkeydelse, så kalvene får en høj fravænningsvægt. For at opretholde dette er ny genetik fra tid til anden importeret fra to-formåls-populationerne i Tyskland og Østrig.

SØG PÅ SIDEN