IMPERATORSØNS SÆD KØNS- SORTERES

Norsk Simmentalforening skriver på deres Facebook:

SEMIN MED KJØNSEPARERTE HUNCELLER FRA NIXON PP AV ØDEGÅRDEN.

PP av Ødegården homozygot kolla simmentlaokse (e. Sneumgaard Imperator PP – mf. Vegard av Stubberud) som ble tatt ut som ny norsk seminokse fra Simmental etter endt testomgang i april 2019 vil bli tilgjengelig med semin med kjønnseparerte hunceller, spermvital og ordinnær semin f.o.m 1.12.2019. Det er første gang en norsk kjøttfeokse blir tilgjengelig også med semin med kjønseparete hunceller. Nixon PP av Ødgården kan forventes med god sikkerhet å avle døtre som melker meget godt ved siden av og gi avkom med god tilvekst og slakteegenskaper. Håper det også etter hvert blir tilgjengelig bedre bilder av den i virkeligheten pene og staslige godt kjøttsatte simmentaloksen Nixon PP av Ødegården.

Vi bringer her et billede af Nixon . Man skal lige huske på, at på den norske tyrestation Stauer – fodres alle tyrene restriktivt under forsøg. Det kan naturligvis ses. Du kan læse mere om Nixon HER

Her må du hjertens gerne skrive en kommentar! Sæt et hak i rubrikken nedenunder - så får du en email, hvis nogen kommenterer din kommentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SØG PÅ SIDEN