7 SNEUMGAARD KØER KÅRET 90 OG DEROVER - Sneumgaard Simmental

7 SNEUMGAARD KØER KÅRET 90 OG DEROVER

Vi gør på Sneumgaard meget ud af, at alle vore køer blivet kåret. Det gør vi i tillæg til, at tage på Landsskuet med enkelte dyr. På Landsskuet kan vi med egne øjne se og vurdere, hvor kvaliteten af enkelte af vore dyr ligger i forhold til enkelte af andre dyr fra andre besætninger. Det er også fint og vi synes, at det er sjov at tage til dyrskue. Men det udgør ikke udgør ikke et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere bredden og soliditeten i vort samlede avlsarbejde. For at fastholde en sikker linje frem mod vore avlsmål, har vi også behov for, at kunne sammenligne bredden i besætningen med bredden i simmentalavlen i Danmark. Det gør vi blandt andet ved at lade køerne kåre. Ved en kåring får man den enkelte ko gennemanalyseret ud fra objektive mål og den bliver på alle mulige egenskaber sat i relation til resten af den danske population af simmentalere. Og da vi på Sneumgaard går meget op i at dyrene skal være meget muskuløse, er vi glade for den justering der er sket i kåringssystemet så under-karakteren for “huld”  ikke belønner men nu “straffer” overfede køer med for små muskler, køer der er fodret forkert og uøkonomisk med f.eks. overdreven brug af byg. Det bliver dyrene nemlig bare fede af – ikke muskuløse! Her er listen over de af vore køer, der i 2014 blev kåret med 90 eller derover – kåringsresultater fås ved at klikke på dyret. Det skal bemærkes, at også andre af vore køer er ganske højt kårede.

Sneumgaard Gro P   kåring simmental  kåring simmental

kåring simmental  kåring simmental  kåring simmental

Her må du hjertens gerne skrive en kommentar! Sæt et hak i rubrikken nedenunder - så får du en email, hvis nogen kommenterer din kommentar!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.